Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v pátek 24. března 2017 ve 12 hodin ukončila příjem Žádostí o dotaci v rámci výzvy č. PRV 1 z programového rámce Programu rozvoje venkova. Do této výzvy zaměřené na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání a podnikání v lesích bylo předloženo celkem 29 Žádostí o dotaci, jejichž seznam naleznete zde.