Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Podporu kulturního a přírodního dědictví I (výzva číslo 007/06_16_073/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5. 2017 v 13 h.)
Důvody modifikace výzvy (5.5. 2017)
Původní Text výzvy 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 5.5. 2017 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na seminář pro žadatele (13.4. 2017, Dobruška)
- Prezentace na seminář pro žadatele (13.4. 2017, Dobruška)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+, Metodické listy indikátorů či seznam podporovaných památek.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 20.6. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 20.6. 2017)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 29.6. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 29.6. 2017)

Výpis ze zápisu ze zasedání Programového výboru (ze dne 13.7. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 13.7. 2017)