Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 12.6. 2017 aktualizovala Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. PRV 1. Důvodem aktualizace je stažení žádosti o dotaci žadatelem podpořeným v rámci Fiche č. 3. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde.