Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury základních škol I (výzva číslo 030/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9. 2017 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na seminář pro žadatele (18.7. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (18.7. 2017, Dobruška)

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 2.10. 2017)
Seznam vybraných Žádostí o podporu (zveřejněno 4.12. 2017)

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 7.11. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 7.11. 2017)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 21.11. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 21.11. 2017)

Kontrolní list z věcného hodnocení (OBEC DOBRÉ)

Kontrolní list z věcného hodnocení (MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 1.12. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 1.12. 2017)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.