Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Bezpečnosti dopravy I (výzva číslo 044/06_16_038/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9. 2017 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Pozvánka na seminář pro žadatele (1.8. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (1.8. 2017, Dobruška)

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 2.10. 2017)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Studie proveditelnosti, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.