Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Bezpečnosti dopravy I (výzva číslo 044/06_16_038/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9. 2017 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Pozvánka na seminář pro žadatele (1.8. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (1.8. 2017, Dobruška)

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 2.10. 2017)
Seznam vybraných a náhradních Žádostí o podporu (zveřejněno 4.12. 2017)

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 7.11. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 7.11. 2017)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 21.11. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 21.11. 2017)

Kontrolní list z věcného hodnocení (OBEC SEMECHNICE)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Nové Město nad Metují - Na Strážnici)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Nové Město nad Metují - TGM)

Kontrolní list z věcného hodnocení (OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 1.12. 2017)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 1.12. 2017)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Studie proveditelnosti, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.