Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 2.10. 2017 zveřejňuje seznamy zaregistrovaných žádostí o podporu ve výzvách z programového rámce IROP zaměřených na Infrastrukturu základních škol I a Bezpečnost dopravy I.