Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Techniky pro IZS I (výzva číslo 020/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 4.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12. 2017 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (30.10. 2017, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (30.10. 2017, Dobruška)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 21.12. 2017)

Seznam vybraných Žádostí o podporu (zveřejněno 12.2. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 24.1. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 24.1. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 30.01. 2018)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Opočno)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 09.02. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 09.02. 2018)