Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Sociální začleňování I (výzva číslo 160/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Sociální začleňování I (vyhlášena 10.10. 2017, ukončení příjmu 21.12. 2017 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Výčet podporovaných aktivit a cílových skupin
- Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (26.10. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (26.10. 2017, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 21.12. 2017)