Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Prorodinná opatření II (výzva číslo 224/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Prorodinná opatření II (vyhlášena 1.11. 2017, ukončení příjmu 19.1. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 3 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Číslovaná informace ŘO č. 9 Nejčastější dotazy v rámci podpory prorodinných opatření (str. 1-3)
- Doplňující otázky a odpovědi
- Pozvánka na seminář pro žadatele (14.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (14.11. 2017, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 24.1. 2018)