Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Sociální podnikání I (výzva číslo 223/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Sociální podnikání I (vyhlášena 2.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
- Příloha č. 3 Hodnotící kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Příloha č. 5 Podnikatelský plán
- Příloha č. 5a Finační plán
- Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků pro Integrační sociální podnik
- Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků Environmentální sociální podnik
- Informace ŘO OPZ pro MAS č. 9 (pomůcka k psaní projektové žádosti a podnikatelského plánu)
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.2. 2018)