Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Sociální podnikání I (výzva číslo 223/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Sociální podnikání I (vyhlášena 2.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
- Příloha č. 3 Hodnotící kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Příloha č. 5 Podnikatelský plán
- Příloha č. 5a Finační plán
- Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků pro Integrační sociální podnik
- Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků Environmentální sociální podnik
- Informace ŘO OPZ pro MAS č. 9 (pomůcka k psaní projektové žádosti a podnikatelského plánu)
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)
- Pozvánka na seminář pro příjemce (10.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro příjemce (10.10. 2018, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.2. 2018)
Seznam Žádostí o podporu doporučených k financování (zveřejněno 24.4. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis z Výběrové komise (ze dne 20.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 20.3. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Na dobré cestě s.r.o.)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.)

Zápis z Programového výboru (ze dne 23.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 23.4. 2018)