Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Sociálního podnikání I (výzva číslo 014/06_16_074/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3. 2018 v 13 h.)
Původní text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Pozvánka na seminář pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Podnikatelského plánu, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.3. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)