Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Sociálního podnikání I (výzva číslo 014/06_16_074/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3. 2018 v 13 h.)
Původní text výzvy 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Pozvánka na seminář pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (20.11. 2017, Dobruška)

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Osnovu Podnikatelského plánu, Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.3. 2018)
Seznam vybraných Žádostí o podporu (zveřejněno 23.5. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 3.5. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 3.5. 2018)

Kontrolní list z věcného hodnocení (KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 22.5. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 22.5. 2018)