Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol I (výzva číslo 097/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 7.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášena 2.1. 2018, ukončení příjmu 9.2. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (18.1. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (18.1. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.2. 2018)

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o podporu (zveřejněno 9.4. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 14.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 14.3. 2018)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (ze dne 20.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (ze dne 20.3. 2018)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Gymnázium, Dobruška, Pulická 779)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 20.3. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 20.3. 2018)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 6.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 6.4. 2018)