Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Podporu zaměstnanosti I (výzva číslo 356/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Podpora zaměstnanosti I (vyhlášena 29.1. 2018, ukončení příjmu 29.3. 2018 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
- Příloha č. 2 Výčet podporovaných aktivit a cílových skupin
- Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 4 Stanovy MAS
- Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
- Pozvánka na seminář pro žadatele (8.2. 2018, Dobruška)
- Prezentace ze semináře pro žadatele (8.2. 2018, Dobruška)

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 30.3. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 17.4. 2018)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 3.5. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 3.5. 2018)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (HANAKO CZ s.r.o.)

Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu (Dodavatel úspor s.r.o.)

Zápis ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise (ze dne 14.6. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Kontrolní a monitorovací komise (ze dne 14.6. 2018)