Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury základních škol II (výzva číslo 135/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (20.3. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (20.3. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení