Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Podporu kulturního a přírodního dědictví II (výzva číslo 036/06_16_073/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 9.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (vyhlášena 7.9. 2018, ukončení příjmu 23.11. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 23.11. 2018)