Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu pořízení Techniky pro IZS II (výzva číslo 069/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (navýšení finanční alokace výzvy z 2 736 840,00 Kč na 2 738 219,00 Kč)

Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

  

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 2.1. 2019)

Seznam vybraných žádostí o podporu (zveřejněno 25.3. 2019)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.2. 2019)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise I (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise I (ze dne 19.2. 2019)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Bohdašín)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec České Meziřící)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Deštné v Orlických horách)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Dobré)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Městys Nový Hrádek)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise II (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise II (ze dne 19.2. 2019)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Olešnice v Orlických horách)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Opočno)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Trnov)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Dobruška)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 19.2. 2019)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 14.3. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 14.3. 2019)