Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu pořízení Techniky pro IZS II (výzva číslo 069/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

  

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 2.1. 2019)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.2. 2019)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise I (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise I (ze dne 19.2. 2019)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Bohdašín)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec České Meziřící)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Deštné v Orlických horách)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Dobré)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Městys Nový Hrádek)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise II (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise II (ze dne 19.2. 2019)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Olešnice v Orlických horách)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Opočno)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Trnov)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Dobruška)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 19.2. 2019)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 19.2. 2019)