Poslední den v roce 2018, tj. dne 31.12. 2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 10. výzvy zaměřené na podporu pořízení Techniky pro IZS II bylo prostřednictvím MS2014+ předloženo 9 žádostí o podporu.