Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS č. PRV 3.

Základní informace k výzvě

 

Seznamy Žádostí o dotaci

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů

 

Vyhlášené Fiche vč. preferenčních kritérií

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

 

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci

 

Další užitečné informace

 

Definice podniku, upřesnění majetkové struktury