Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na Prorodinná opatření III (výzva číslo 946/03_16_047/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy Prorodinná opatření III (vyhlášena 24.4. 2019, ukončení příjmu 31.7. 2019 ve 12 h.)
- Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

Seznamy Žádostí o podporu:

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: