Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS č. PRV 4.

Základní informace k výzvě

Seznamy Žádostí o dotaci

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů 

 

Vyhlášené Fiche vč. preferenčních kritérií

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci

Další užitečné informace

Definice podniku, upřesnění majetkové struktury