Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Bezpečnosti dopravy a cyklodopravy I (výzva číslo 510/06_16_038/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Modifikovaný Text výzvy 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I (navýšení finanční alokace výzvy z 10 145 826,00 Kč na 10 383 250,08 Kč)

Text výzvy 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I (vyhlášena 20.7. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.9. 2020 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS - určeno pro aktivitu CYKLODOPRAVA

- Pozvánka na informační seminář pro žadatele

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 53 Udržitená doprava - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti pro aktivitu Cyklodoprava. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze této Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

- Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

- Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

- Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu (zveřejněno 30.9. 2020)

- Seznam vybraných žádostí o podporu (zveřejněno 17.02. 2021)

      

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

 - Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 22.12.2020)

 - Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 22.12.2020)

 - Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 22.12.202)

 - Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 22.12.2020)

 - Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Pohoří)

 - Kontrolní list z věcného hodnocení (OBEC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ)

 - Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Nové Město nad Metují)

 - Kontrolní list z věcného hodnocení (Obec Podbřezí)

 - Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 22.12.2020)

 - Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 22.12.2020)

 - Zápis z Programového výboru (zveřejněno 17.2.2021)

 - Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (zveřejněno 17.2.2021)