Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury základních škol III (výzva číslo 537/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 16.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol III (vyhlášena 4.1. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 3.2. 2021 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů

- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS - určeno pro aktivitu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

- Pozvánka na informační seminář pro žadatele

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

- Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

- Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

- Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

- Seznam vybraných žáostí o podporu (zveřejněno 22.3.2021)

   

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 26.2.2021)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 26.2.2021)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 10.3.2021)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (zveřejněno 10.3.2021)

Kontrolní list z věcného hodnocení (ZŠ Opočno)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 10.3.2021)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (zveřejněno 10.3.2021)

Zápis z Programového výboru (zveřejněno 19.3.2021)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (zveřejněno 19.3.2021)