Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Odkazy na dokumenty a podvýzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017 (aktualizace 8.6. 2017)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017

Výzva č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071: 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5.2017 v 13 h.)

Výzva č. 030/06_16_075/CLLD_15_01_071: 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 044/06_16_038/CLLD_15_01_071: 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 020/06_16_076/CLLD_15_01_071: 4.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 021/06_16_076/CLLD_15_01_071: 5.výzva MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071: 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.2.2018 v 13 h.)

 

Interní postupy MAS:

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.2 (schváleny Valnou hromadou dne 19.9. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.1 (schváleny Valnou hromadou dne 30.3. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.0 (schváleny Programovým výborem dne 1.3. 2017)

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO IROP:

Integrovaný nástroj CLLD (dokumenty vztahující se ke SC 4.1 a 4.2 IROP)

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 18.3. 2016)

irop