Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. realizuje v letech 2018-2021navazující Místní akční plány rozvoje vzdělávání:

  • Místní akční plán II Dobrušsko

Podrobnosti o projektu naleznete na webových stránkách projektu www.mapd.cz

  • Místní akční plán II Novoměstsko

Podrobnosti o projektu naleznete na webových stránkách projektu www.mapn.cz

 

Místní akční plány v letech 2016 - 2018:

Sekce MAP je věnována tzv. Místnímu akčnímu plánu vzdělávání. Naše MAS je nositelem dvou místních akčních plánů - pro území správního obvodu ORP Dobruška (vč. obcí Česká Čermná a Nový Hrádek ze SO ORP Náchod) a pro území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují. Bližší informace naleznete na níže uvedených odkazech:

* Co je MAP

* MAP ORP Dobruška

* MAP ORP Nové Město nad Metují

* Kontakty k MAP

map