V pátek dne 2.11. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS z programového rámce OPZ. Do 6. výzvy zaměřené na Sociální začleňování II nebyla prostřednictvím MS2014+ předložena žádná žádost, naopak do 7. výzvy zaměřené na Podporu zaměstnanosti II byly předloženy 2 žádosti o podporu.

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na informační seminář k vyhlášeným výzvám z programového rámce IROP zaměřeným na Podporu kulturního a přírodního dědictví II a Techniku pro IZS II. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 11.10. 2018 od 13 h. v hlavní kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do úterý 9.10. 2018 do 12 hodin !!!

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 7. září 2018 9.výzvu MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (č. 036/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově). Příjem žádostí bude probíhat od 7.9. 2018 od 10 h. do 23.11. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 17. září 2018 10.výzvu MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na pořízení techniky pro IZS. Příjem žádostí bude probíhat od 17.9. 2018 od 10 h. do 31.12. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu pořízení Techniky pro IZS II (výzva číslo 069/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (11.10. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení