Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o obnovu a udělení značky ORLICKÉ HORY originální produkt. Žádosti jsou přijímány do 8.3. 2019 a to buď poštou nebo osobním předáním v kanceláři MAS.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 3. ledna 2019 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na vzdělávací a informační akce a na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností v rámci Fichí č. 1, 2, 3, 4 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 14.-28. února 2019. Informační seminář pro žadatele se uskuteční v pátek 18.1. 2019 od 13 h. v učebně autoškoly v 2. patře v budově kanceláře MAS v Dobrušce.

 

Poslední den v roce 2018, tj. dne 31.12. 2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 10. výzvy zaměřené na podporu pořízení Techniky pro IZS II bylo prostřednictvím MS2014+ předloženo 9 žádostí o podporu.

 

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS č. PRV 3.

Základní informace k výzvě

 

Seznamy Žádostí o dotaci

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů

 

Vyhlášené Fiche vč. preferenčních kritérií

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

 

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci

 

Další užitečné informace

 

Definice podniku, upřesnění majetkové struktury

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. prosince 2018 11.výzvu MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na podporu cyklodopravy. Příjem žádostí bude probíhat od 10.12. 2018 od 10 h. do 17.01. 2019 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zároveň bychom chtěli pozvat všechny zájemce na informační seminář, který se uskuteční v pondělí dne 17.12. 2018 od 13 h. v učebně autoškoly v budově kanceláře MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pátku 14.12. 2018 do 17 hodin.