Složení Řídícího výboru MAP:
Předseda Řídícího výboru MAP: Gabriela Prýmusová (DSO Region Orlické hory)
Zástupce realizátora projektu MAP: Ing. Olga Prázová (MAS POHODA venkova)
Zástupce kraje a KAP: Bc. Jaroslava Baštová (Královéhradecký kraj)
Zástupci zřizovatelů škol: Ing. Petr Poláček (Město Dobruška), Bc. Zdeněk Drašnar (Městys Nový Hrádek), Jan Rozínek (Obec Dobré), Mgr. Hana Kubalová (Město Opočno)
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin: Jana Černá (MŠ České Meziříčí), Bc. Gabriela Melounová (MŠ Val), Ing. Petr Hrnčíř (ZŠ České Meziříčí), Mgr. Jan Macháček (MŠ a ZŠ Přepychy), Mgr. Radomila Zelená (Montessori MŠ a ZŠ Podbřezí), Mgr. Jan Grulich (MŠ a ZŠ Trivium plus Dobřany), Mgr. Hana Brychtová (MŠ a ZŠ Deštné v Orlických horách), Mgr. Dagmar Macková (ZŠ speciální Dobruška), Jarmila Exnerová (ZŠ a MŠ Česká Čermná), Mgr. Lenka Hubáčková (Gymnázium Dobruška), Mgr. Blanka Rašková (ZŠ Dobré), Mgr. Hana Kubalová (MŠ Opočno), Milena Hofmanová (družina ZŠ Fr. Kupky Dobruška), Mgr. Jana Hrnčířová (ZŠ Opočno), Kateřina Ptáčková (MŠ Val)
Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin): Pavel Horák (Volnočasový klub pro mladé Vješák)
Zástupce základních uměleckých škol: Vilma Urešová (ZUŠ Opočno)
Zástupce rodičů: Marek Hejzlar (školská rada při ZŠ Fr. Kupky Dobruška)
Zástupce mikroregionů: Gabriela Prýmusová (DSO Region Orlické hory)

Dokumenty k řídícímu výboru MAP:
Složení řídícího výboru MAP
Statut Řídícího výboru MAP
Jednací řád Řídícího výboru MAP
Seznam používaných zkratek

Zápisy z Řídícího výboru MAP:

Zápis z ŘV (11.12.2017, Dobruška)

Zápis z ŘV (21.09.2017, Dobruška)
Zápis z ŘV (7.6. 2017, Dobruška)
Zápis z ŘV (11.1. 2017, Dobruška)
Zápis z ŘV (10.2. 2016, Podbřezí)
Zápis z ŘV (15.6. 2016, Dobruška)
Zápis z ŘV (28.6. 2016, Dobruška)
Zápis z ŘV (08.12. 2016, Dobruška)

Pozvánky na jednání Řídícího výboru MAP:
Pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (11.1. 2017, Dobruška)
Společné pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (28.6. 2016, Dobruška)
Společné pracovní jednání Řídícího výboru MAP, ředitelů (zástupců) školských zařízení a dalších aktérů projektu (15.6. 2016, Dobruška)

map