Složení Řídícího výboru MAP:
Předseda Řídícího výboru MAP: Mgr. Roman Novák (Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou)
Zástupce realizátora projektu MAP: Luboš Řehák (MAS POHODA venkova)
Zástupce kraje a KAP: Bc. Jaroslava Baštová (Královéhradecký kraj)
Zástupci zřizovatelů škol: Ing. Petr Poláček (Město Dobruška), Bc. Zdeněk Drašnar (Městys Nový Hrádek), Jan Rozínek (Obec Dobré), Mgr. Jana Hrnčířová (Město Opočno)
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin: Jana Černá (MŠ České Meziříčí), Bc. Gabriela Melounová (MŠ Val), Ing. Petr Hrnčíř (ZŠ České Meziříčí), Mgr. Jan Macháček (MŠ a ZŠ Přepychy), Mgr. Radomila Zelená (Montessori MŠ a ZŠ Podbřezí), Mgr. Jan Grulich (MŠ a ZŠ Trivium plus Dobřany), Mgr. Michal Dusílek (MŠ a ZŠ Deštné v Orlických horách), Mgr. Dagmar Macková (ZŠ speciální Dobruška), Mgr. Roman Novák (ZŠ Fr. Kupky Dobruška), Jarmila Exnerová (ZŠ a MŠ Česká Čermná), Mgr. Lenka Hubáčková (Gymnázium Dobruška), Mgr. Blanka Rašková (ZŠ Dobré), Mgr. Hana Kubalová (MŠ Opočno), Milena Hofmanová (družina ZŠ Fr. Kupky Dobruška)
Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin): Pavel Horák (Volnočasový klub pro mladé Vješák)
Zástupce základních uměleckých škol: Vilma Urešová (ZUŠ Opočno)
Zástupce rodičů: Marek Hejzlar (školská rada při ZŠ Fr. Kupky Dobruška)
Zástupce mikroregionů: Gabriela Prýmusová (DSO Region Orlické hory)

Dokumenty k řídícímu výboru MAP:
Složení řídícího výboru MAP
Statut Řídícího výboru MAP
Jednací řád Řídícího výboru MAP
Seznam používaných zkratek

Zápisy z Řídícího výboru MAP:
Zápis z ŘV (7.6. 2017, Dobruška)
Zápis z ŘV (11.1. 2017, Dobruška)
Zápis z ŘV (10.2. 2016, Podbřezí)
Zápis z ŘV (15.6. 2016, Dobruška)
Zápis z ŘV (28.6. 2016, Dobruška)
Zápis z ŘV (08.12. 2016, Dobruška)

Pozvánky na jednání Řídícího výboru MAP:
Pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (11.1. 2017, Dobruška)
Společné pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (28.6. 2016, Dobruška)
Společné pracovní jednání Řídícího výboru MAP, ředitelů (zástupců) školských zařízení a dalších aktérů projektu (15.6. 2016, Dobruška)

map