Složení Řídícího výboru MAP:
Předseda Řídícího výboru MAP: Mgr. Václav Kupka (Město Nové Město Nad Metují)
Zástupce realizátora projektu MAP: Ing. Olga Prázová (MAS POHODA venkova)
Zástupce kraje a KAP: Bc. Jaroslava Baštová (Královéhradecký kraj)
Zástupci zřizovatelů škol: Mgr. Václav Kupka (Město Nové Město nad Metují)
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin: Mgr. Milena Liskovská Turková (MŠ a ZŠ NONA NMnM), Bc. Petra Mináriková (MŠ Rašínova NMnM), Mgr. Vladimír Milt (ZŠ Komenského NMnM), Mgr. Jolana Lásková (ZŠ Školní NMnM), PaedDr. Olga Talášková (SŠ a ZŠ NMnM), Mgr. Zbyněk Kašpar, Mgr. Pavla Smolová (ZŠ Školní NMnM)
Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin): Bc. Lada Všetičková, DiS. (Městská knihovna NMnM), Dagmar Rudolfová (DDM Stonožka NMnM), Eva Vincencová (školní družina ZŠ Školní NMnM)
Zástupce základních uměleckých škol: Miloslav Vondřejc (ZUŠ Nové Město nad Metují)
Zástupci rodičů: Adéla Horáková (spolek rodičů při ZŠ Komenského NMnM), Hana Rydlová (školská rada ZŠ Malecí NMnM)
Zástupce MAS působící na území MAP: Zdena Hovorková (MAS Mezi Úpou a Metují)
Zástupce mikroregionů: Ing. Josef Kulek (DSO Region Novoměstsko)

Dokumenty k řídícímu výboru MAP:
Statut Řídícího výboru MAP
Jednací řád Řídícího výboru MAP
Seznam používaných zkratek

Zápisy z Řídícího výboru MAP:

Zápis z ŘV (12.12. 2017, Nové Město nad Metují)

Zápis z ŘV (25.09. 2017, Nové Město nad Metují)
Zápis z ŘV (5.6. 2017, Nové Město nad Metují)
Zápis z ŘV (5.1. 2017, Nové Město nad Metují)
Zápis z ŘV (8.12. 2016, Dobruška)
Zápis z ŘV (28.6. 2016, Nové Město nad Metují)
Zápis z ŘV (26.5. 2016, Nové Město nad Metují)
Zápis z ŘV (18.2. 2016, Nové Město nad Metují)

Pozvánky na jednání Řídícího výboru MAP:
Pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (5.1. 2017, Nové Město nad Metují)
Společné pracovní jednání členů Řídícího výboru MAP (28.6. 2016, Nové Město nad Metují)
Společné pracovní jednání členů Řídícího výboru a ředitelů (zástupců) školských zařízení (26.5. 2016, Nové Město nad Metují)

map