Strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem" na období 2007-2013:

Dokument SPL (schválen Valnou hromadou dne 17.12. 2007)

Dokument SPL (aktualizace 4.12. 2012)

Dokument SPL (atualizace 4.6. 2013)

Ex-post hodnocení SPL (odesláno na RO SZIF v HK 11.12. 2015)

Evaluace SPL (za rok 2011)

Střednědobé hodnocení SPL k 31.12. 2010 (schváleno Valnou hromadou dne 23.6. 2011)

Evaluace SPL (za rok 2010)

Evaluace SPL (za rok 2009)

Evaluace SPL (za rok 2008)

prvleader