Venkovský občasník vždy plný pohody je nepravidelným zpravodajem MAS, ve kterém místní akční skupina informuje o svých činnostech:

Venkovský občasník číslo 1/2013

Venkovský občasník číslo 1/2012

Venkovský občasník číslo 2/2011

Venkovský občasník číslo 1/2011