Historie firmy

Usedlost ,,V Poli" leží na samotě cca 1,5 km od obce Ohnišov cca 6 km od Dobrušky a Nového Města nad Metují. Zahrnuje dvě samostatné zemědělské usedlosti vzdálené od sebe cca 70 m. V jedné bydlí vlastník, druhou pronajímá k rekreačnímu ubytování. Hospodaří formou kombinované zemědělské výroby na 16 ha zemědělské půdy od roku 1998 jako ekologická farma. Postupně přechází na specializaci produkce léčivých a kořeninových rostlin (LAKR) především tzvn. rostlinných adaptogenů a jejich následné zpracování do polotovarů nebo konečných výrobků.

Předpoklady

Farma je rozlohou malá na efektivní konvenční zemědělskou činnost. Naproti tomu produkci mnohých i perspektivních speciálních LAKR nelze pěstovat velkovýrobně vzhledem k rozsahem malé potřebě trhu i velké potřebě ruční práce při nerovnoměrným pracovním zatížení. V tomto směru uvedení specializace představuje optimální možnost hospodářské činnosti.

Od roku 2000 má možnost, jakožto uznaná ekologická farma, produkovat certifikované BIO produkty, což představuje v době značného nárůstu odbytu BIO potravin v EU, USA ale i ČR významnou konkurenční výhodu.

Výrazného zefektivnění činnosti je možné dosáhnout dalším zpracováním LAKR jakožto surovin na potravinové doplnky a potravinářská aditiva pro rozvíjející se trh biopotravin. Rozvoj trhu biopotravin je odvozen nejen od kvantitativního růstu standardní produkce, ale i kvalitativním rozlišováním sortimentu produkce, což se dlouhodobě neobejde bez přírodních, chuťových, obecně léčebně preventivních a ostatních potravinářských aditiv. V současné době v ČR není výrobce těchto přírodních potravinářských aditiv v kvalitě BIO. Farma má možnost spolupráce s externími odborníky v tomto oboru,- RNDr. L. Opletal FF UK Hradec Králové, odborník na pěstování a využití adaptogeních LAKR (Parcha saflorová, Eleuterococus senticocus, Rozchodnice růžová, Arélie mandžulská atd.)1), Ing. Ervín Vrábel spolutvůrce technologie vakuové extrakce pro firmu Barecol s.r.o. - výroba vysoce kvalitní přírodní kosmetiky, rostlinný antioxidant Betavital a obdobné technologie pro firmu Akribia Praha s.r.o.. Obchodně je možné výrobu a zpracování podpořit spoluprací v rámci největší organizace ekologických zemědělců a výrobců biopotravin PRO BIO Šumperk.

Realizovaná technologie

Jedním ze základních problémů výrobců biopotravin je výrazně horší možnost konzervace potravinářských biovýrobků. Problém konzervace je zvlášť výrazný při výrobě standardizovaných (deklarované množství a účinnost hlavních účinných látek) extraktů z LAKR. Absolutně malé množství a výrazné kolísání množství účinných látek během vegetace a ztráty při uskladnění si vynucuje sklizen v optimálním vegetačním období a rychlé zpracování do stabilizovaného produktu nebo meziproduktu, pokud možno bez skladování. Kromě problematické konzervace lihem, je jediným přijatelným způsobem, který splnuje podmínky certifikované výroby biopotravin šetrná dehydratace. Realizovaný projekt řeší rozšíření stávající technologie řízené vakuové extrakce o možnost výroby tkz. suchých extraktů na principu zeodratace a dokončuje tak komplexním způsobem produkci standartizovaných extraktů v kvalitě BIO.

Ing. Václav Šimák,

zemědělský podnikatel