Údržba příkopů, mezí a jinak nepřístupných či neudržovaných ploch je jedna z nejdůležitějších operací v údržbě krajiny, zvláště v letech s nadprůměrnou srážkovou aktivitou.

V tomto období jsou nutné, aby příkopy a meze zachycovali co nejvíce srážkové vody. Proto je nutné tyto prvky ekologické stability přírody udržovat v kulturním a funkčním stavu. Kdo má technologii na údržbu příkopů a mezí, má v současnosti velkou konkurenční výhodu v tom, že ušetří na chemické ochraně rostlin, protože se mu do polí nerozšiřují plevele a choroby vyskytující se převážně v těchto dosud málo udržovaných lokalitách. Pro tuto technologii jsem se rozhodl proto, že většina mnou obhospodařovaných pozemků je obehnána příkopy a mezemi. Proto jsem si pořídil příkopový ramenový mulčovač s velkým dosahem a k tomu pohonnou jednotka s výkonem 90 kW a patřičnou hmotností, neboť musí zajišťovat nejen pohon danšho mulčovače, ale i stabilitu celé technologie, z důvodu bezpečnosti práce, dále možnosti pohybu s vysunutým ramenem, které má maximální dosah 5,86 m, v terénu na nerovnostech, které se zde vyskytují.

Pro pořízení této technologie jsem se rozhodl z těchto důvodů:
- zajištění údržby okolní krajiny a tím snížení nákladů na pesticidy
- udržení pracovního místa na venkově
- zlepšení celkového vzhledu území a tím i zvýšení atraktivity daného území pro cestovní ruch
- udržení ekologické rovnováhy v přírodě
- nedostupnost zajištění údržby službou

Ing. Jiří Petr, zemědělský podnikatel