Za přispění finančních prostředků z programu LEADER ČR prostřednictvím MAS POHODA venkova mohlo dojít k vyřešení otázky havarijního stavu střechy na stodole. Neřešení této otázky by způsobilo úplné zhroucení celé konstrukce objektu a tím znemožnění používání objektu pro účel skladování krmiv pro hospodářská zvířata farmy. Realizace tohoto projektu přispěla nejen ke zlepšení vlivu na životní prostředí farmy, ke zvýšení bezpečnosti, ke snížení nákladů na krmiva, ale svým zjevem se objekt stal pohlednou součástí podorlické zemědělské oblasti, konkrétně v obci Čánka na Opočensku.

Miloš Valtera, zemědělský podnikatel