Výzva č. 1/2008
Teplo čistě, snadně, levně (SDH Olešnice v Orlických horách)
Stavba chodníku u silnice III/3102 v obci Bystré v Orl. horách - 2. etapa stavby v r. 2009 (Obec Bystré)
Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy sokolovny v Dobřanech (TJ Sokol Dobřany)
Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže (Obec Olešnice v OH)
Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě (Obec Podbřezí)
,,Nechceme skákat přes kaluže" (Městys Nový Hrádek)
Chodník podél silnice II/309, III/3091 (Obec Bačetín)
Úprava jeviště v Obecním domě v Dobrém (Obec Dobré)
Na návsi ve Valu - 4. etapa: výstavba obecní studny, údržba prostranství, obnova zeleně (Obec Val)
Rekonstrukce a inovace chléva (Miloš Valtera)

Výzva č. 2/2009
V této výzvě byl podpořen pouze projekt Rekonstrukce porodny prasat Ing. Jiřího Petra, který byl v průběhu realizace nucen odstoupit od projektu.

Výzva č. 3/2009
Výstavba víceúčelového hřiště (Obec Podbřezí)
Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Bačetín čp.86 (Obec Bačetín)
Sportuje celá obec (TJ Start Ohnišov)
Zahrada je hra (Město Opočno)
Rekonstrukce požární nádrže (Obec Ohnišov)
Zavlažovací systém travnatých ploch a kurtů (TJ Dobruška)
Rekonstrukce garáží, příjezdových ploch a sušáku hadic (SDH Olešnice v OH)
Mobilní zázemí pro pořádané akce (SDH Mělčany)

Výzva č. 4/2010
Vybavení půjčovny běžeckých lyží a dalších potřeb v areálu Čihalka v Olešnici v Orlických horách (Ondřej Žďárský)
Nákup technologie CNC obrábění kovů (Zdeněk Fireš)
Revitalizace zemědělského objektu na sklad a prodejnu nápojů (Marcela Petrová)
Výměna technologie pro výkrm brojlerů na farmě v Dobrém (D.K.E. Dobré s.r.o.)

Výzva č. 5/2010
Muzejní informační stánek s expozicí v Novém Městě nad Metují (Město Nové Město nad Metují)
Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme (Městys Nový Hrádek)
Rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel se zázemím ZŠ v Podbřezí čp. 3 (Obec Podbřezí)
Stavba klubovny Spy (Město Nové Město nad Metují)
Rekonstrukce topného systému (SDH Olešnice v OH)
Obecní budovy Val č.p. 14 a Val č.p. 26, výměna oken a dveří (Obec Val)
Do školy bezpečněji (Obec Česká Čermná)

Výzva č. 6/2011
Nákup strojů na sklizeň píce – obraceč, nahrabovač (Roman Pavlíček)
Nákup mobilního naháněcího, odchytného a fixačního zařízení a přepravníku zvířat (Ing. Jiří Petr)
Diskové sečení (Olga Zahradníková)
Modernizace dojícího zařízení (Jan Moravec)
Mobilní hrazení pro skot (Pavel Mádr)
Pořízení stroje rozdružovač a zastýlač objemných hmot (Podorlické zemědělské družstvo)
Zemědělská technika – RADLIČKOVÝ KYPŘIČ (LABRIS s.r.o.)
Pořízení strojního vybavení pro rozvoj podnikání (Jindřich Kratochvíl)
Nákup kondenzační sušárny dřeva a kmenové pásové pily (Gerold Derner)
Nákup štípačky dřeva a lanového navijáku (Ing. Jaroslav Bašek)
Terénní úpravy stávajícího sportovního hřiště (Josef Šefc)
Přístavba bezbariérového vstupu a oprava střech budovy čp. 127 v Dobrém (SK Dobré s.r.o.)
Vybudování dětského hřiště pro rozšíření nabídky CR u Horské boudy Čihalka (VLEK ČÍHALKA s.r.o.)

Výzva č. 7/2011
Zahradní traktor na úpravu travnatých ploch v Dobřanech (Obec Dobřany)
CHCEME BÝT VČAS VAROVÁNI (Obec Semechnice)
Zajištění bezpečnosti chodců v obcích (Obec Trnov)
Nákup stroje pro komplexní údržbu veřejných prostranství (Obec Olešnice v OH)
Čisté a ekologické město – úprava kontejnerových stání (Město Nové město nad Metují)
Pořízení stanu nouzového přežití (SDH Olešnice v OH)
Snížení tepelných ztrát na Základní škole Pohoří (Obec Pohoří)
Herní sestava pro děti – vybavení dětského hřiště (Obec Chlístov)
Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol Dobruška (TJ Sokol Dobruška)
Realizace výstavních expozic ve Vlastivědném muzeu a bývalé synagoze v Dobrušce (Město Dobruška)
Historie pro současnost (Město Opočno)

Výzva č. 8/2012
Mobilní technologie pro odchyt, manipulaci a ošetřování masného skotu (EKOFARMA Strakovec s.r.o.)
Mobilní hrazení pro ovce (Ing. Pavel Mach)
Ruce, záda už nás bolí, hydraulika ta to zhojí (Pavel Holeček)
Nákup strojů pro sečení a manipulaci s pící a štěpkování biomasy (Ing. Jan Bartoš)
Revitalizace hospodářských budov (Jiří Mareš)
Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce (Olga Zahradníková)
Ideální pomocník na farmě (Miloš Valtera)
Nákup strojů na posklizňovou úpravu zrnin (Roman Pavlíček)
Modernizace technologie uskladnění zrnin za účelem zavedení výroby mořeného osiva (LABRIS, s.r.o.)
Pořízení míchacího krmného vozu (Podorlické zemědělské družstvo)
Nákup strojů na broušení a rozvod zubů pilových pásů (LZ Služby s.r.o.)
Nákup širokopásové brusky (Gerold Derner)
Pořízení formátovací pily pro rozvoj podnikání (Jindřich Kratochvíl)

Výzva č. 9/2012
Nákup techniky na údržbu veřejného prostranství v Dobřanech (Obec Dobřany)
Na sníh v Sedloňově lépe (Obec Sedloňov)
Technika na údržbu veřejných prostranství (Obec Olešnice v Orlic. h.)
Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé (Městys Nový Hrádek)
Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (Město Nové Město n. Met.)
Chceme bezpečnější florbal (FBC Dobré)
Vybavení přípravny a výdejny jídla mateřské školky v Bystrém (Sbor Církve bratrské v Bystrém)
Gastrovybavení nejen pro krizové situace (SDH Olešnice v Orlic. h.)
Aktivním sportem proti nudě, drogám a kriminalitě (Obec Podbřezí)
Stavební úpravy sokolovny Nový Hrádek, č. p. 289, poz. p. č. 325 - Oprava vstupního schodiště (TJ Sokol Nový Hrádek)
Spolková činnost pro všechny generace (SDH Dobruška-Doly)
Podpora sportu a rozvíjení všestrannosti „naší budoucnosti" (TJ Pohoří)
Dětský svět podle nás (Obec Česká Čermná)
Nákup ochranných sítí a časoměrného zařízení (SKI Olešnice v O.h.)
Výměna oken na budově sokolovny v Dobřanech (TJ Sokol Dobřany)
Náměstí opět místem setkávání (Město Opočno)
Vybavení expozice lapidária (Město Dobruška)
Nová tvář zvoniček s prostranstvím v Nedvězí a Kounově (Obec Kounov)

Výzva č. 10/2013
Nákup nového obraceče píce, manipulační soupravy, příkrmiště a dalších potřeb pro pastvu (Josef Smola)
Mobilní hrazení pro chov skotu (MVDr. Lubomír Dolanský)
Pořízení vybavení pro bezpečnější chov skotu (Jiří Netík)
Pořízení pohonné jednotky s mulčovačem (Mgr. Martin Ledínský)
Mobilní hala na balíky (EKOFARMA Strakovec s.r.o.)
Rotační separátor makoviny s dopravníky (LABRIS s.r.o.)
Doplnění mechanizace na sklizeň pícnin (Vladimír Mrázek)
Nákup secího stroje (Roman Pavlíček)
Nákup stranového svahového mulčovače (Pavel Holeček)
S čelním sečením na trávu chytře (Pavel Mádr)
Nákup univerzální frézky a ohýbačky trubek (Gerold Derner)
Ekolologicky, energeticky, ekonomicky a esteticky moderní prodejna smíšeného zboží na horách. (Luboš Světlík)
Pořízení mini-rypadla s příslušenstvím (Rudolf Nyklíček)
Nákup nového užitkového vozidla (Lukáš Králíček)
Setkávání pod lipami (Obec Česká Čermná)
Úprava prostranství u Sv. Jána v poli (Město Opočno)
Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova, Spy (Město Nové Město n. Met.)
Dokončení stavby č.5 "Most k hasičské zbrojnici" SO 105 - komunikace (Obec Kounov)
Se správnou technikou to půjde lépe (Obec Sedloňov)
Odpočinková zóna-nám.F. L. Věka Dobruška (Město Dobruška)
Sportem a pohybem od "mala" (Sportovní klub Kounov)
Tréninkové vybavení oddílu stolního tenisu (Sportovní klub Dobré)
Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě (ZŠ Komenského Nové Město n. Met.)
Mobilní zázemí pro kulturní a společenské akce (SDH Domašín)
Dětem pro radost (Obec Dobré)
Krok za krokem k vytčenému cíli (SDH Podbřezí)
Zkvalitnění zázemí Přírodního divadla Val. (BESEDA Val)
Potřebné zázemí pro pedagogický sbor v budově ZŠ Podbřezí (Obec Podbřezí)
Modernizace školní jídelny (Mateřská škola Pohoří)
Revitalizace kulturního areálu v Pohoří I. etapa - výstavba nového oplocení (Obec Pohoří)
Oplocení hřiště u sokolovny Nový Hrádek, č. p. 289, poz. p. č. 325 (TJ Sokol Nový Hrádek)
Zateplení včetně výměny oken a dveří na objektu hasičské zbrojnice v Kounově (SDH Kounov)
Radostné dětství - vzpomínky na celý život (TJ Pohoří)
Moderní střelnice v přírodě (Myslivecké sdružení Domašín)
Výměna dveří na budově sokolovny v Dobřanech (TJ Sokol Dobřany)
Projekt "stan" (F.C. Santus Dobruška)

Výzva č. 11/2014
Mobilní hrazení pro chov skotu (Horská chata spol. s r.o.)
Malotraktor a rotační sekačka (Petr Klír)
Balení sypkých zemědělských komodit pro potravinářské účely (LABRIS, s.r.o.)
Nákup kolového nakladače do stáje (Jan Fireš)
Na prvním místě kvalita (Miloš Valtera)

prvleader