Tato sekce je věnována tzv. šablonám, nebo-li projektům zjednodušeného vykazování. V rámci těchto šablon mohou mateřské a základní školy předkládat žádosti na podporu svých činností, přičemž MAS je jim při tom nápomocna.

Na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace týkající se tzv. šablon:

irop