Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Odkazy na dokumenty a podvýzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2021 (aktualizace schválena Programovým výborem 18.3. 2021)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2021 (schválen Programovým výborem 15.12. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (aktualizace schválena Programovým výborem per rollam 16.-20.4. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (aktualizace schválena Programovým výborem 3.3. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (schválen Programovým výborem 28.11. 2019)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2019 (aktualizace schválena Programovým výborem 14.3. 2019)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2019 (schválen Programovým výborem 13.12. 2018)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2018 (schválen Programovým výborem 1.12. 2017)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017 (aktualizace 8.6. 2017)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017

Výzva č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071: 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5.2017 v 13 h.)

Výzva č. 030/06_16_075/CLLD_15_01_071: 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 044/06_16_038/CLLD_15_01_071: 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 020/06_16_076/CLLD_15_01_071: 4.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 021/06_16_076/CLLD_15_01_071: 5.výzva MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071: 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3.2018 v 13 h.)

Výzva č. 097/06_16_075/CLLD_15_01_071: 7.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášena 2.1. 2018, ukončení příjmu 9.2.2018 v 13 h.)

Výzva č. 135/06_16_075/CLLD_15_01_071: 8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5.2018 v 13 h.)

Výzva č. 036/06_16_073/CLLD_15_01_071: 9.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (vyhlášena 7.9. 2018, ukončení příjmu 23.11.2018 v 13 h.)

Výzva č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071: 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12.2018 v 13 h.)

Výzva č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071: 11.výzva MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (vyhlášena 10.12. 2018, ukončení příjmu 17.01. 2019 v 13 h.)

Výzva č. 344/06_16_075/CLLD_15_01_071: 12.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (vyhlášena 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2019 v 13 h.)

Výzva č. 425/06_16_075/CLLD_15_01_071: 13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášení 03.02. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.6. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 510/06_16_038/CLLD_15_01_071: 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I (vyhlášení 20.07. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.9. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 133/06_16_076/CLLD_15_01_071: 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III (vyhlášení 23.10. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 537/06_16_075/CLLD_15_01_071: 16.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol III (vyhlášení 4.1. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 3.2. 2021 v 13 h.)

Výzva č. 587/06_16_038/CLLD_15_01_071: 17.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava II (vyhlášení 15.4. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 17.5. 2021 v 13 h.)

   

Interní postupy MAS:

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.4 (platnost od 23.1. 2019)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.3 (platnost od 1.1. 2018)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.2 (schváleny Valnou hromadou dne 19.9. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.1 (schváleny Valnou hromadou dne 30.3. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.0 (schváleny Programovým výborem dne 1.3. 2017)

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO IROP:

Integrovaný nástroj CLLD (dokumenty vztahující se ke SC 4.1 a 4.2 IROP)

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 18.3. 2016)

irop