Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Podvýzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Výzva č. 009/03_16_047/CLLD_15_01_071 Prorodinná opatření I (vyhlášena 1.12. 2016, ukončení příjmu 17.2. 2017 ve 12 h.)

Výzva č. 160/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA–Sociální začleňování-I (vyhlášena 10.10. 2017, ukončení příjmu 21.12. 2017 ve 12 h.)

Výzva č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-II (vyhlášena 1.11. 2017, ukončení příjmu 19.1. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 223/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Sociální podnikání-I (vyhlášena 2.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 356/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-I (vyhlášena 29.1. 2018, ukončení příjmu 29.3. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 617/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Sociální začleňování-II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 618/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 946/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-III (vyhlášena 24.4. 2019, ukončení příjmu 31.7. 2019 ve 12 h.)

Harmonogram výzev MAS na rok 2018 (aktualizace 19.1. 2018)

Harmonogram výzev MAS na rok 2019 (schválen 21.8. 2018)

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF)

Výzva ŘO OPZ č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 10.12. 2015)

irop