Poslední den v měsíci červnu byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 13. výzvy zaměřené na Infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu.

V období od 30. března do 13. dubna 2020 probíhal již počtvrté prostřednictvím Portálu farmáře každoroční příjem žádostí o dotaci do výzvy vyhlášené z programového rámce PRV. Během této doby bylo předloženo celkem 30 žádostí o dotaci a zároveň se jedná o nejvyšší počet žádostí od roku 2017. Seznam všech přijatých žádostí o dotaci na MAS POHODA venkova, z.s. naleznete zde.

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 13. března 2020 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví, vybraných nezemědělských činností a společenský potenciál lesů v rámci Fichí č. 2, 4, 5 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 30. března - 13. dubna 2020. Informační seminář pro žadatele se uskuteční v úterý dne 17.3. 2020 od 13 h. v učebně autoškoly v 2. patře v budově kanceláře MAS v Dobrušce.

Z důvodu zrušení informačního semináře, který se měl konat dne 17.3.2020, jsme zde zveřejnili prezentaci, která měla být prezentována na předmětném semináři. Termín příjmu žádostí o dotaci zůstává v období od 30.3. do 13.4.2020 přes Portál farmáře. 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit buď emailem nebo telefonicky

Děkujeme za spolupráci.

Na této stránce naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS č. PRV 4.

Základní informace k výzvě

Seznamy Žádostí o dotaci

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů 

 

Vyhlášené Fiche vč. preferenčních kritérií

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci

Další užitečné informace

Definice podniku, upřesnění majetkové struktury