Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO PRV, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Výzva č. PRV 1 (vyhlášena 10.2. 2017, příjem žádostí na MAS 10.-24.3. 2017)

Výzva č. PRV 2 (vyhlášena 13.12. 2017, příjem žádostí na MAS 1.-15.2. 2018)

Výzva č. PRV 3 (vyhlášena 3.1. 2019, příjem žádostí na MAS 14.-28.2. 2019)

Výzva č. PRV 4 (vyhlášena 13.3. 2020, příjem žádostí na MAS 30.3.-13.4. 2020)

Výzva č. PRV 5 (vyhlášena 31.3. 2021, příjem žádostí na MAS 13.4.-30.4. 2021)

  

Odkazy na dokumenty zveřejňované ŘO PRV:

Opatření PRV M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (odkaz na oficiální web SZIF)

Operace PRV 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (podmínky pro předkládání a realizaci projektů ve výzvách MAS)

Operace PRV 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (podmínky pro předkládání a realizaci projektů spolupráce místních akčních skupin)

 

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 5.3. 2016)

irop